Sæsonpladser
Sæsonpladser
Sæsonpladser

Vi har plads til himmel, hav og hinanden

Prøv en af vores mange flotte sæsonpladser. Campingpladsen ligger omkranset af den storslåede nordjyske natur og har beliggenhed lige ud til en af de smukkeste badestrande i Nordjylland.

Badestrandene er børnevenlige og der er god mulighed for at gå langs strandpromenaden ind til Sæby.

Rådighed over pladsen

Pladsen er normalt til rådighed fra kl. 14.00 på ankomstdagen til kl. 12.00 på afrejsedagen.

Ankomst senere end kl. 18.00 bedes på forhånd meddelt.

Sæsonplads 2024

1. April – 29. September
(kan benyttes alle dage)

PladsPris inkl. moms
Nr. 5 - 84
Nr. 86 - 175
Nr. 201 - 264
DKK 11.775,-
DKK 12.100,-
DKK 13.200,-

Betaling

Ved betaling fuldt ud ved ankomsten (dog senest 5. April), gives der et gæstekort i rabat (værdi DKK 550,-), eller en kontantrabat på DKK 350,-.

Alternativt kan betalingen deles således, at halvdelen betales inden 5. April og restbeløbet betales senest 14. Juni. 2024

Forsæson 2024

1. April – 23. Juni
(kan benyttes alle dage)

PladsPris inkl. moms
Nr. 5 - 175
Nr. 201 - 264
DKK 5.150,-
DKK 5.375,-

Betaling

Fuldt ud ved ankomsten, dog senest 5. april 2024.

For- & Eftersæson 2024

1. April – 23. Juni & 04. August – 29. September
(kan benyttes alle dage)

PladsPris inkl. momsFra 30. Juli
Nr. 5 - 175DKK 7.450,-DKK 8.995,-
Nr. 201 - 264DKK 7.995,-DKK 9.550,-

Betaling

Fuldt ud ved ankomsten, dog senest 5. april 2024.

Eftersæson 2024

4, August – 29. September
(kan benyttes alle dage)

PladsPris inkl. momsFra 30. Juli
Nr. 5 - 175DKK 2.850,-DKK 4.395,-
Nr. 201 - 264DKK 3.195,-DKK 4.700,-

Betaling

Fuldt ud ved ankomsten, dog senest 10. August 2024.

Vintercamping i egen campingvogn 2024

1. Oktober – 30. Marts
Brugsret i alle weekender (fredag – søndag) inkl. efterårsferie, juleferie og vinterferie

PladsPris inkl. moms
Alle pladserDKK 3.650,-

Ekstra Information

Alle vogne med opsat helårstelt, eller telt i øvrigt, har automatisk en vintercamping til kr. 3.650,-

Kørsel på området skal begrænses mest muligt af hensyn til græsarealerne.
Det kan i perioder være nødvendigt at parkere bilen på gæsteparkeringen.

Betaling

Fuldt ud ved ankomsten, dog senest 8. oktober 2024.

Tilslutningsgebyr strøm 2024

Pris inkl. moms
SæsonpladsDKK 300,-
ForsæsonDKK 200,-
For- & EftersæsonDKK 250,-
EftersæsonDKK 100,-
VintercampingDKK 0,-
Strømpakke (Se opslagstavle)

Gæstekort 2024

Pris inkl. moms
SæsonpladsDKK 600,-
ForsæsonDKK 450,-
For- & EftersæsonDKK 450,-
EftersæsonDKK 250,-
VintercampingDKK 100,-

Dagsbesøg 2024

Voksne & BørnPris inkl. moms
SæsonpladsDKK 20,-
ForsæsonDKK 20,-
For- & EftersæsonDKK 20,-
EftersæsonDKK 20,-
VintercampingDKK 20,-

Familieplads 2024

2 familier på 1 plads (tillæg)Pris inkl. moms
SæsonpladsDKK 1.650,-
ForsæsonDKK 800,-
For- & EftersæsonDKK 1.000,-
EftersæsonDKK 600,-
Vintercamping

Depositum

Pris inkl. moms
SæsonpladsDKK 1.000,-
ForsæsonDKK 500,-
For- & EftersæsonDKK 500,-
EftersæsonDKK 500,-
VintercampingDKK 0,-

Vinteropbevaring

1. Oktober - 30. MartsPris inkl. moms
Campingvogn
inkl. gulv & opbevaringstelt
DKK 1.150,-
Opbevaring af gulv
(ikke muligt på alle pladser)
DKK 400,-
Opbevaring af køleskabDKK 150,-

Vigtig information
Bemærk at campingvogn og gulv ikke på alle pladser kan påregnes at kunne blive liggende, hvis pladsen skal anvendes til vintercamping.

Betaling
Senest 1. Oktober 2024

REGLEMENT & OPLYSNINGER

Reglement & Oplysninger

REGLEMENT FOR SÆSONPLADSER OG GENERELLE OPLYSNINGER:

Hunde:
Hunde er meget velkomne på pladsen. Det er gratis at have hund med, hvis man har sæsonplads.

Følgende regler for at
have hund på pladsen skal overholdes:
• Hunden skal være i kort line!
• Luftes uden for pladsen!
• Husk altid hundeposer!
• Lad ikke hunden være alene i fortelt/campingvogn.

Gas-installation i campingvognen:
Af sikkerhedsmæssige årsager opfordrer vi til med jævne mellemrum at få tjekket gasinstallationerne i campingvognen.

Plæneklipning og hækkeklipning:
• Man skal selv klippe græsset og hækken omkring vognen.
• Plæneklipper og hækkeklipper kan lånes og bruges i tidsrummet kl. 10 – kl. 17.
• Afleveres i rengjort stand.

Strøm:
Når vognen er ubeboet tilrådes, at frakoble strømmen. Vi påtager os intet ansvar for tab af f.eks. kølevarer i forbindelse med strømsvigt m.m.

BEMÆRK, det er ikke tilladt at oplade el biler på pladsen. Ved overtrædelse påligges gebyr a dkr. 500

Affald:

Pr. 1. januar 2023 skal der sorteres husholdningslignende affald efter samme sorteringskriterier som private husholdninger. Vi får containere til følgende affaldsfraktioner: 1) Madaffald 2) Glas 3) Restaffald 4) Pap/papir 5) Plast, mad og drikkekartoner samt metal i samme container 6) Batterier.

Alt andet affald og storskrald (grill, havemøbler, gulvtæpper, gulve, telte mm.) skal afleveres ved genbrugspladsen.

Vi bortskaffer også gerne storskrald mod betaling. Kontakt receptionen.

Aflæsning af el-måler:

Alle vores el-målere skal kunne aflæses.

• Der må ikke stå læsejl/opbevaringstelt o.lign foran tavlen som blokerer for aflæsning eller reparation af elstik/tavle.
• Lovkrav er minimum 70 cm afstand fra el tavlen
• Det er lejerens ansvar at kontrollere måleren jævnligt. Ved fejl, kontaktes campingpladsen straks.

INDRETNING AF ENHEDSPLADSEN:

(i overensstemmelse med de kommunale regler)

Opsætning af opbevaringstelt:
Kontakt lejrchef forinden opsættelse, så placering er korrekt i forhold til brandsikkerheden.

Trægulve:
Må kun laves i en størrelse, så det dækkes af forteltet. Gælder også ved trægulv til opbevaringstelt.

Læsejl:
Når læsejlet pilles ned (typisk ved sæsonafslutning) skal alle stænger være fjernet. Husk max 35 cm i jorden med teltstænger af hensyn til kabler m.m.

Hundehegn:
Synligt hundehegn må kun være der når man selv er til stede. Kører man hjem for weekenden skal hegnet fjernes.

Træstakit og have/indgangslåger::
Må ikke forekomme på campingpladsen.

Flagstænger:
(Store flagstænger der rager op over campingvognen)
Må ikke forekomme.

Blommerkummer og andet udendørs “pynt”:
Skal begrænses.

”Understykke/vognskørt” under campingvognen:
Skal være i teltmateriale, ikke i træ.

ALT DET MED ‘SMÅT’

Alt det med ‘småt’

Sæsonafslutning:

Ved sæsonafslutning efterlades pladsen i pæn og ryddelig stand. Bemærk, at affaldscontainerne kun er til alm. køkkenaffald. Strømpakke afregnes, og det udleverede bomkort tilbageleveres. Sæsonpladserne skal være ryddet og klargjort senest ved sæsonpladsens udløb.

Vinteropbevaring:

Ved vinteropbevaring skal forteltet være pakket sammen, og pladsen skal være ryddet. Der må ikke sættes vinterfortelt op, da vognen ikke må benyttes om vinteren. Gulve og vinteropbevarede campingvogne kan ikke generelt tilbydes at forblive på samme plads, hvis pladsen skal benyttes til udlejning til vintercamping. Kontakt lejrchefen for nærmere afklaring.

Pladsen skal til enhver tid være ryddelig. Man skal selv holde græsset omkring vogn og fortelt.

BEMÆRK, som hovedregel må der ikke udefra kunne ses forskel på, om det er en turistplads eller en sæsonplads.

Afbestilling af plads:
Skal ske senest 31. januar. Bemærk, at udeblivelse af indbetaling af depositum/acontobeløb på reserverede sæsonpladser, medfører annullering af sæsonpladsen.

Benyttelse og reservation af sæsonplads:

• En fast plads må benyttes af “kernefamilien”, dvs. ægtefælle/samlever og børn under 18 år, eller bedsteforældre og børnebørn under 18 år. Andre personer betragtes som gæster.

• Ved bortrejse i perioden uge 29 og 30 ydes kr. 425,00 i rabat pr. uge. Skal på forhånd være aftalt med
campingpladsen senest 1. maj.
Pladsen skal være ryddet og klargjort til udlejning, før der kan ydes en godtgørelse.

• Anvendes campingvognen til udlejning, skal gæsterne/turisterne betale almindelig overnatningsgebyr.

• Ønskes samme plads til næste sæson, skal den reserveres senest ved sæsonens afslutning. Der kan reserveres
forsæsonpladser, for-og eftersæsonpladser og hel sæsonplads. BEMÆRK, at der ved videresalg af campingvognen ikke pr. automatik kan påregnes at pladsen kan overtages af køber! Forinden et salg, så forhør jer i receptionen.

• Retten til en reserveret plads bortfalder, hvis man ikke overholder betalingsfristerne.

Indretning/orden:

• Som hovedregel (og som præciseret i campingreglementet) må der ikke udefra kunne ses forskel på, om det er en turistplads eller en sæsonplads. Det betyder, at man skal være særlig opmærksom på dette forhold, når man indretter sig på sæsonpladsen. Hegn, skure m.m. er som tidligere naturligvis heller ikke tilladt. Tv-antenner/paraboler skal placeres på vognen.

• Pladsen skal til enhver tid være ryddelig. Man skal selv holde græsset omkring vogn og fortelt. Plæneklipper og plænesaks kan lånes i informationen. Holdes græsset ikke, klipper vi omkring vognen, og der pålægges gebyr kr. 75,- pr. gang.

• Efter kl. 23.00 er al kørsel på pladsen, musik og højrøstet tale ikke tilladt.

Brandreglement:

• Af brandtekniske hensyn skal der altid være mindst 3 meter i mellem vognene. Ved placering af vognen, skal man iagttage, at man ikke kommer til at ”indeklemme” pladsen ved siden af. Er der tvivlsspørgsmål omkring campingvognes placering på pladsen, så kontakt lejrchefen forinden der opsættes fortelt m.m.

Parkering af biler og kørsel på pladsen:

• Kun en bil pr. enhed. Hvis der ikke plads til bilen på ens pladsenhed, skal parkering foretages på gæsteparkeringen.

Det er forbudt parkere bilen på en ubenyttet pladsenhed.

HUSK:
Motion er sundt, spar bilkørslen til toiletbygningerne og butikken (det er godt for miljøet) tag i stedet cyklen eller brug benene (det er godt for din sundhed). Derfor skal kørsel på pladsen indskrænkes til det mest nødvendige, og altid foregå i ”skridttempo.”

Vintercamping:

Kørsel på området skal begrænses mest muligt af hensyn til græsarealerne. Det kan i perioder blive nødvendigt at parkere bilen på gæsteparkeringen.

Spildevand fra opvask/håndvask:
Skal føres i ”beholder”. Må ikke udledes i jorden.